Труба нержавеющая. 12Х18Н10Т труба


  Труба 12Х18Н10Т

  Наименование Длина м. Наличие на складе тн.
  Труба 12Х18Н10Т 2х0.1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,04
  Труба 12Х18Н10Т 2х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 0,89
  Труба 12Х18Н10Т 3х0.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,15
  Труба 12Х18Н10Т 3х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,6
  Труба 12Х18Н10Т 3х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,85
  Труба 12Х18Н10Т 4х0.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,5
  Труба 12Х18Н10Т 4х0.4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,8
  Труба 12Х18Н10Т 4х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,06
  Труба 12Х18Н10Т 5х0.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,02
  Труба 12Х18Н10Т 5х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,75
  Труба 12Х18Н10Т 5х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,05
  Труба 12Х18Н10Т 6х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,32
  Труба 12Х18Н10Т 6х0.6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,23
  Труба 12Х18Н10Т 6х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,75
  Труба 12Х18Н10Т 6х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,2
  Труба 12Х18Н10Т 6х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,256
  Труба 12Х18Н10Т 6х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,15
  Труба 12Х18Н10Т 7х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,56
  Труба 12Х18Н10Т 8х0.25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 8х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,36
  Труба 12Х18Н10Т 8х0.6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,456
  Труба 12Х18Н10Т 8х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м
  6,98
  Труба 12Х18Н10Т 8х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,556
  Труба 12Х18Н10Т 8х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,425
  Труба 12Х18Н10Т 8х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,369
  Труба 12Х18Н10Т 10х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,8
  Труба 12Х18Н10Т 10х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9
  Труба 12Х18Н10Т 10х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,33
  Труба 12Х18Н10Т 10х1.4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,02
  Труба 12Х18Н10Т 10х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,058
  Труба 12Х18Н10Т 10х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 10х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,58
  Труба 12Х18Н10Т 12х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,78
  Труба 12Х18Н10Т 12х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,02
  Труба 12Х18Н10Т 12х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,46
  Труба 12Х18Н10Т 12х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3
  Труба 12Х18Н10Т 12х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6
  Труба 12Х18Н10Т 14х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 14х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,1
  Труба 12Х18Н10Т 14х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 14х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 14х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,56
  Труба 12Х18Н10Т 14х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,54
  Труба 12Х18Н10Т 14х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,25
  Труба 12Х18Н10Т 14х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,51
  Труба 12Х18Н10Т 15х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 15х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м
  1,25
  Труба 12Х18Н10Т 15х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 15х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 16х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,58
  Труба 12Х18Н10Т 16х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 16х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 16х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,95
  Труба 12Х18Н10Т 16х2.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,78
  Труба 12Х18Н10Т 16х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,65
  Труба 12Х18Н10Т 16х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,55
  Труба 12Х18Н10Т 18х0.6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 18х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,055
  Труба 12Х18Н10Т 18х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3
  Труба 12Х18Н10Т 18х1.5 мм. б/ш
   от 2 - 6 м 1,55
  Труба 12Х18Н10Т 18х2.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 18х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 18х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,69
  Труба 12Х18Н10Т 18х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 19х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 19х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 20х0.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,89
  Труба 12Х18Н10Т 20х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,78
  Труба 12Х18Н10Т 20х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 20х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,58
  Труба 12Х18Н10Т 20х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 20х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 20х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 20х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 20х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,52
  Труба 12Х18Н10Т 21х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,056
  Труба 12Х18Н10Т 21х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,02
  Труба 12Х18Н10Т 21х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,2
  Труба 12Х18Н10Т 22х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,69
  Труба 12Х18Н10Т 22х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,78
  Труба 12Х18Н10Т 22х1.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,2
  Труба 12Х18Н10Т 22х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 22х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 22х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м
  4,36
  Труба 12Х18Н10Т 22х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,69
  Труба 12Х18Н10Т 22х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 24х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 24х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,25
  Труба 12Х18Н10Т 24х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 25х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,59
  Труба 12Х18Н10Т 25х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,89
  Труба 12Х18Н10Т 25х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 25х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,897
  Труба 12Х18Н10Т 25х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,58
  Труба 12Х18Н10Т 25х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,369
  Труба 12Х18Н10Т 25х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,54
  Труба 12Х18Н10Т 25х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 27х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,456
  Труба 12Х18Н10Т 27х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,25
  Труба 12Х18Н10Т 27х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,25
  Труба 12Х18Н10Т 27х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,58
  Труба 12Х18Н10Т 27х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,96
  Труба 12Х18Н10Т 28х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,84
  Труба 12Х18Н10Т 28х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,56
  Труба 12Х18Н10Т 28х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 28х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,54
  Труба 12Х18Н10Т 28х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 28х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,45
  Труба 12Х18Н10Т 30х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,548
  Труба 12Х18Н10Т 30х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 30х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,48
  Труба 12Х18Н10Т 30х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,52
  Труба 12Х18Н10Т 30х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,632
  Труба 12Х18Н10Т 30х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 30х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,145
  Труба 12Х18Н10Т 30х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 32х0.8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,5
  Труба 12Х18Н10Т 32х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,5
  Труба 12Х18Н10Т 32х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,32
  Труба 12Х18Н10Т 32х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 32х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,5
  Труба 12Х18Н10Т 32х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,02
  Труба12Х18Н10Т 32х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,2
  Труба 12Х18Н10Т 32х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,36
  Труба 12Х18Н10Т 32х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 34х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,58
  Труба 12Х18Н10Т 34х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,02
  Труба 12Х18Н10Т 34х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,89
  Труба 12Х18Н10Т 34х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,45
  Труба 12Х18Н10Т 34х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,45
  Труба 12Х18Н10Т 34х5.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,25
  Труба 12Х18Н10Т 35х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 35х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,89
  Труба 12Х18Н10Т 36х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,5
  Труба 12Х18Н10Т 36х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,65
  Труба 12Х18Н10Т 36х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 36х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,87
  Труба 12Х18Н10Т 36х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,456
  Труба 12Х18Н10Т 36х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,36
  Труба 12Х18Н10Т 38х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,54
  Труба 12Х18Н10Т 38х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,87
  Труба 12Х18Н10Т 38х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,21
  Труба 12Х18Н10Т 38х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 38х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,45
  Труба 12Х18Н10Т 38х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,6
  Труба 12Х18Н10Т 38х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,24
  Труба 12Х18Н10Т 38х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,15
  Труба 12Х18Н10Т 40х1 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,2
  Труба 12Х18Н10Т 40х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,6
  Труба 12Х18Н10Т 40х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,9
  Труба 12Х18Н10Т 40х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,15
  Труба 12Х18Н10Т 42х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,2
  Труба 12Х18Н10Т 42х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,36
  Труба 12Х18Н10Т 42х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6
  Труба 12Х18Н10Т 42х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,4
  Труба 12Х18Н10Т 42х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 42х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 42х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,7
  Труба 12Х18Н10Т 42х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,25
  Труба 12Х18Н10Т 45х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 45х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,25
  Труба 12Х18Н10Т 45х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,25
  Труба 12Х18Н10Т 45х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,41
  Труба 12Х18Н10Т 45х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,023
  Труба 12Х18Н10Т 45х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,06
  Труба 12Х18Н10Т 48х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,25
  Труба 12Х18Н10Т 48х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,025
  Труба 12Х18Н10Т 48х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,156
  Труба 12Х18Н10Т 48х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,025
  Труба 12Х18Н10Т 48х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,4
  Труба 12Х18Н10Т 48х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,5
  Труба 12Х18Н10Т 50х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6
  Труба 12Х18Н10Т 50х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5
  Труба 12Х18Н10Т 50х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8
  Труба 12Х18Н10Т 50х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4
  Труба 12Х18Н10Т 50х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,25
  Труба 12Х18Н10Т 50х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,95
  Труба 12Х18Н10Т 50х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,46
  Труба 12Х18Н10Т 50х7 мм б/ш  от 2 - 6 м 8,52
  Труба 12Х18Н10Т 51х2 мм. /ш  от 2 - 6 м 4,56
  Труба 12Х18Н10Т 51х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,254
  Труба 12Х18Н10Т 51х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,215
  Труба 12Х18Н10Т 53х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 53х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,98
  Труба 12Х18Н10Т 53х6.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,58
  Труба 12Х18Н10Т 54х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,45
  Труба 12Х18Н10Т 54х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,96
  Труба 12Х18Н10Т 56х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,236
  Труба 12Х18Н10Т 56х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,256
  Труба 12Х18Н10Т 57х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,896
  Труба 12Х18Н10Т 57х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,254
  Труба 12Х18Н10Т 57х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,365
  Труба 12Х18Н10Т 57х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,526
  Труба 12Х18Н10Т 57х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,859
  Труба 12Х18Н10Т 57х5.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,654
  Труба 12Х18Н10Т 57х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,15
  Труба 12Х18Н10Т 57х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,02
  Труба 12Х18Н10Т 57х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,58
  Труба 12Х18Н10Т 58х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 60х1.2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,65
  Труба 12Х18Н10Т 60х1.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 60х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 60х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,25
  Труба 12Х18Н10Т 60х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,023
  Труба 12Х18Н10Т 60х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,456
  Труба 12Х18Н10Т 60х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,235
  Труба 12Х18Н10Т 60х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,369
  Труба 12Х18Н10Т 63х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,654
  Труба 12Х18Н10Т 63х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,589
  Труба 12Х18Н10Т 65х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,65
  Труба 12Х18Н10Т 67х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,85
  Труба 12Х18Н10Т 68х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,032
  Труба 12Х18Н10Т 70х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,025
  Труба 12Х18Н10Т 70х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,025
  Труба 12Х18Н10Т 70х4 мм.б/ш  от 2 - 6 м 3,54
  Труба 12Х18Н10Т 70х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,02
  Труба 12Х18Н10Т 70х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,56
  Труба 12Х18Н10Т 75х13 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,369
  Труба 12Х18Н10Т 75х17 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,45
  Труба 12Х18Н10Т 76х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,23
  Труба 12Х18Н10Т 76х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,98
  Труба 12Х18Н10Т 76х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 76х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,89
  Труба 12Х18Н10Т 76х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,96
  Труба 12Х18Н10Т 76х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,456
  Труба 12Х18Н10Т 76х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,5
  Труба 12Х18Н10Т 76х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 11,69
  Труба 12Х18Н10Т 76х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,5
  Труба 12Х18Н10Т 78х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,25
  Труба 12Х18Н10Т 80х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,02
  Труба 12Х18Н10Т 80х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 12,6
  Труба 12Х18Н10Т 83х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,89
  Труба 12Х18Н10Т 83х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,87
  Труба  12Х18Н10Т 83х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,987
  Труба 12Х18Н10Т 83х10 мм .б/ш  от 2 - 6 м 6,325
  Труба 12Х18Н10Т 85х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,459
  Труба 12Х18Н10Т 89х2.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,85
  Труба 12Х18Н10Т 89х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,659
  Труба 12Х18Н10Т 89х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,654
  Труба 12Х18Н10Т 89х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 89х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,569
  Труба 12Х18Н10Т 89х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,325
  Труба 12Х18Н10Т 89х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,125
  Труба 12Х18Н10Т 89х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,8965
  Труба 12Х18Н10Т 89х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,256
  Труба 12Х18Н10Т 89х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,354
  Труба 12Х18Н10Т 89х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,45
  Труба 12Х18Н10Т 89х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,2
  Труба 12Х18Н10Т 92х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,6
  Труба 12Х18Н10Т 92х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 92х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,48
  Труба 12Х18Н10Т 95х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,965
  Труба 12Х18Н10Т 95х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,654
  Труба 12Х18Н10Т 95х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,369
  Труба 12Х18Н10Т 95х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,2
  Труба 12Х18Н10Т 95х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,02
  Труба 12Х18Н10Т 95х10 мм. /ш  от 2 - 6 м 10,5
  Труба 12Х18Н10Т 95х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 10,15
  Труба 12Х18Н10Т 102х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 11,36
  Труба 12Х18Н10Т 102х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 18,6
  Труба 12Х18Н10Т 102х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 12,5
  Труба 12Х18Н10Т 102х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,8
  Труба 12Х18Н10Т 102х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,96
  Труба 12Х18Н10Т 102х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,64
  Труба 12Х18Н10Т 102х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,36
  Труба 12Х18Н10Т 102х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 102х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,4
  Труба 12Х18Н10Т 104х2 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,2
  Труба 12Х18Н10Т 108х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,12
  Труба 12Х18Н10Т 108х3.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 108х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,236
  Труба 12Х18Н10Т 108х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 108х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,54
  Труба 12Х18Н10Т 108х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,42
  Труба 12Х18Н10Т 108х6.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 108х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,254
  Труба 12Х18Н10Т 108х10 мм .б/ш  от 2 - 6 м 6,369
  Труба 12Х18Н10Т 114х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 114х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,45
  Труба 12Х18Н10Т 114х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,21
  Труба 12Х18Н10Т 114х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,14
  Труба 12Х18Н10Т 121х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 121х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 127х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 133х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 133х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,42
  Труба 12Х18Н10Т 133х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,4
  Труба 12Х18Н10Т 133х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,89
  Труба 12Х18Н10Т 133х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,7
  Труба 12Х18Н10Т 133х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,58
  Труба 12Х18Н10Т 133х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 133х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,21
  Труба 12Х18Н10Т 133х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,65
  Труба 12Х18Н10Т 140х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,458
  Труба 12Х18Н10Т 140х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,89
  Труба 12Х18Н10Т 140х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,245
  Труба 12Х18Н10Т 140х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,26
  Труба 12Х18Н10Т 140х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,256
  Труба 12Х18Н10Т 140х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,14
  Труба 12Х18Н10Т 140х30 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,9
  Труба 12Х18Н10Т 141х6.5 мм .б/ш  от 2 - 6 м 3,5
  Труба 12Х18Н10Т 143х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,6
  Труба 12Х18Н10Т 146х8.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,75
  Труба 12Х18Н10Т 152х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,5
  Труба 12Х18Н10Т 152х8.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,42
  Труба 12Х18Н10Т 152х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,02
  Труба 12Х18Н10Т 152х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,3
  Труба 12Х18Н10Т 152х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,5
  Труба 12Х18Н10Т 159х3 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,5
  Труба 12Х18Н10Т 159х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,5
  Труба 12Х18Н10Т 159х4.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,5
  Труба 12Х18Н10Т 159х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,58
  Труба 12Х18Н10Т 159х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,85
  Труба 12Х18Н10Т 159х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,59
  Труба 12Х18Н10Т 159х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,22
  Труба 12Х18Н10Т 159х9.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,02
  Труба 12Х18Н10Т 159х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 159х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 159х17 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,05
  Труба 12Х18Н10Т 159х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,32
  Труба 12Х18Н10Т 163х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,23
  Труба 12Х18Н10Т 168х4.5 мм .б/ш  от 2 - 6 м 8,75
  Труба 12Х18Н10Т 168х6 мм. ю/ш  от 2 - 6 м 1,2
  Труба 12Х18Н10Т 168х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,256
  Труба 12Х18Н10Т 168х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,15
  Труба 12Х18Н10Т 168х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,56
  Труба 12Х18Н10Т 168х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 168х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,36
  Труба 12Х18Н10Т 168х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,456
  Труба 12Х18Н10Т 180х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 180х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,556
  Труба 12Х18Н10Т 180х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,425
  Труба 12Х18Н10Т 180х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,369
  Труба 12Х18Н10Т 180х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,8
  Труба 12Х18Н10Т 180х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9
  Труба 12Х18Н10Т 190х19 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,33
  Труба 12Х18Н10Т 190х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,02
  Труба 12Х18Н10Т 190х33.5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,058
  Труба 12Х18Н10Т 194х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,36
  Труба 12Х18Н10Т 194х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,58
  Труба 12Х18Н10Т 194х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,78
  Труба 12Х18Н10Т 194х16 мм .б/ш  от 2 - 6 м 7,02
  Труба 12Х18Н10Т 194х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,46
  Труба 12Х18Н10Т 200х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3
  Труба 12Х18Н10Т 200х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6
  Труба 12Х18Н10Т 215х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 219х6 мм .б/ш  от 2 - 6 м 6,1
  Труба 12Х18Н10Т 219х7 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,69
  Труба 12Х18Н10Т 219х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,25
  Труба 12Х18Н10Т 219х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,56
  Труба 12Х18Н10Т 219х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,54
  Труба 12Х18Н10Т 219х11 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,25
  Труба 12Х18Н10Т 219х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,25
  Труба 12Х18Н10Т 219х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 237х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 245х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,58
  Труба 12Х18Н10Т 245х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 245х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 245х11 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,95
  Труба 12Х18Н10Т 245х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,78
  Труба 12Х18Н10Т 245х13 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,65
  Труба 12Х18Н10Т 245х15 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,55
  Труба 12Х18Н10Т 245х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 245х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,055
  Труба 12Х18Н10Т 245х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3
  Труба 12Х18Н10Т 262х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,55
  Труба 12Х18Н10Т 273х4 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 273х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 273х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,69
  Труба 12Х18Н10Т 273х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 273х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 273х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 273х11 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,89
  Труба 12Х18Н10Т 273х12 мм .б/ш  от 2 - 6 м 4,78
  Труба 12Х18Н10Т 273х13 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 273х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,58
  Труба 12Х18Н10Т 273х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 273х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 273х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,25
  Труба 12Х18Н10Т 273х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,25
  Труба 12Х18Н10Т 325х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 325х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 9,58
  Труба 12Х18Н10Т 325х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 325х11 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 325х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,95
  Труба 12Х18Н10Т 325х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 8,78
  Труба 12Х18Н10Т 325х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,65
  Труба 12Х18Н10Т 325х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,55
  Труба 12Х18Н10Т 377х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,02
  Труба 12Х18Н10Т 377х6 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,055
  Труба 12Х18Н10Т 377х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3
  Труба 12Х18Н10Т 377х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,55
  Труба 12Х18Н10Т 377х12 мм .б/ш  от 2 - 6 м 3,69
  Труба 12Х18Н10Т 377х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 377х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 2,69
  Труба 12Х18Н10Т 426х5 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,45
  Труба 12Х18Н10Т 426х8 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 426х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 426х12 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,89
  Труба 12Х18Н10Т 426х14 мм. б/ш  от 2 - 6 м 4,78
  Труба 12Х18Н10Т 426х16 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98
  Труба 12Х18Н10Т 426х18 мм. б/ш  от 2 - 6 м 7,58
  Труба 12Х18Н10Т 426х20 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 426х22 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,255
  Труба 12Х18Н10Т 530х9 мм. б/ш  от 2 - 6 м 5,69
  Труба 12Х18Н10Т 530х25 мм. б/ш  от 2 - 6 м 1,56
  Труба 12Х18Н10Т 540х30 мм. б/ш  от 2 - 6 м 3,89
  Труба 12Х18Н10Т 630х8 мм .б/ш  от 2 - 6 м 4,78
  Труба 12Х18Н10Т 630х10 мм. б/ш  от 2 - 6 м 6,98

  pkf-bmk.ru

  Трубы нержавеющие | Трубы 12х18н10т ГОСТ 19277-73

  Труба 4х0, 5 (0, 5-0, 8) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 5х0, 5 (0, 5-0, 8) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 6х0, 5 (0, 5-1, 4) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 7х0, 5 (0, 5-1, 5) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 8х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 9х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 10х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 11х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 12х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 13х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 14х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 15х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 16х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 17х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 18х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 19х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 20х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 21х0, 5 (0, 5-2) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 22х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 24х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 25х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 27х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 28х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 30х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 32х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 34х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 35х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 36х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 38х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 40х0, 5 (0, 5-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 45х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 48х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 50х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 53х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 56х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 60х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 63х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 65х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73Труба 70х1 (1-3) 12х18н10т ГОСТ 19277-73

  Трубы поставляются по всей России.

  Отгрузка производится в жесткой упаковке для исключения повреждений тонкостенных труб при транспортировке.Мы отправляем в города:

  Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Самара, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток
  Также осуществляем поставку в
  Республику Беларусь ( Минск, Витебск), Казахстан (Алма-Ата, Астана)

  Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

  Наружный диаметр, мм 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3
  4 0,043 0,05 0,057 0,063 - - - - - - - - - - - -
  5 0,065 0,065 0,074 0,083 - - - - - - - - - - - -
  6 0,068 0,08 0,091 0,103 0,113 0,123 0,142 0,159 - - - - - - - -
  7 0,08 0,095 0,109 0,122 0,135 0,148 0,172 0,193 0,203 - - - - - - -
  8 0,092 0,11 0,126 0,142 0,158 0,173 0,202 0,227 0,24 0,253 0,275 0,296 - - - -
  9 0,105 0,125 0,143 0,162 0,18 0,197 0,231 0,262 0,277 0,292 0,319 0,345 - - - -
  10 0,117 0,139 0,161 0,182 0,202 0,222 0,261 0,296 0,314 0,332 0,363 0,395 - - - -
  11 0,129 0,154 0,178 0,201 0,224 0,247 0,29 0,331 0,351 0,371 0,407 0,444 - - - -
  12 0,142 0,169 0,195 0,221 0,246 0,271 0,32 0,365 0,388 0,411 0,452 0,493 - - - -
  13 0,154 0,184 0,212 0,241 0,269 0,296 0,349 0,4 0,425 0,451 0,496 0,543 - - - -
  14 0,166 0,199 0,23 0,26 0,291 0,321 0,379 0,434 0,462 0,49 0,541 0,592 - - - -
  15 0,179 0,214 0,247 0,28 0,313 0,345 0,409 0,468 0,499 0,529 0,585 0,641 - - - -
  16 0,191 0,228 0,264 0,3 0,335 0,37 0,438 0,503 0,536 0,568 0,629 0,691 - - - -
  17 0,203 0,244 0,281 0,32 0,357 0,395 0,468 0,537 0,573 0,603 0,674 0,74 - - - -
  18 0,216 0,258 0,299 0,34 0,38 0,419 0,497 0,572 0,61 0,647 0,717 0,789 - - - -
  19 0,228 0,274 0,316 0,359 0,402 0,444 0,527 0,606 0,647 0,687 0,762 0,838 - - - -
  20 0,24 0,288 0,333 0,379 0,424 0,469 0,556 0,642 0,684 0,726 0,806 0,888 - - - -
  21 0,253 0,303 0,35 0,399 0,446 0,493 0,586 0,675 0,721 0,767 0,851 0,937 - - - -
  22 0,265 0,318 0,368 0,419 0,468 0,518 0,616 0,71 0,758 0,806 0,895 0,986 1,07 1,2 1,33 1,41
  24 0,29 0,347 0,402 0,458 0,513 0,567 0,674 0,779 0,832 0,885 0,984 1,09 1,18 1,33 1,46 1,55
  25 0,302 0,363 0,419 0,478 0,535 0,592 0,703 0,813 0,869 0,925 1,03 1,13 1,24 1,3 1,53 1,63
  27 0,327 0,391 - 0,517 0,579 0,641 0,764 - 0,943 - - - - - - -
  28 0,339 0,405 - 0,537 0,601 0,666 0,793 0,918 0,98 1,042 1,163 1,282 - - - -
  30 0,364 0,436 0,506 0,576 0,646 0,715 0,851 0,986 1,05 1,12 1,25 1,38 1,51 1,7 1,88 2
  32 0,389 0,466 0,54 0,615 0,69 0,755 0,91 1,053 1,13 1,2 1,34 1,48 1,62 1,76 2,02 2,15
  34 0,413 0,496 0,575 0,655 0,735 0,814 0,968 1,122 1,2 1,28 1,43 1,58 1,72 1,94 2,15 2,29
  35 0,426 0,51 0,592 0,675 0,757 0,838 0,998 1,159 1,24 1,32 1,47 1,63 1,78 2 2,22 2,37
  36 0,438 0,525 0,609 0,695 0,779 0,863 1,027 1,192 1,28 1,36 1,52 1,68 1,83 2,07 2,29 2,44
  38 0,464 0,555 0,644 0,734 0,823 0,912 1,087 1,26 1,35 1,44 1,61 1,78 1,94 2,19 2,43 2,59
  40 0,494 0,585 0,678 0,774 0,868 0,962 1,146 1,33 1,42 1,52 1,69 1,87 2,05 2,31 2,56 2,74
  42 - - - - - 1,01 1,208 1,41 1,5 1,6 1,79 1,97 2,16 2,44 2,7 2,89
  45 - - - - - 1,09 1,295 1,51 1,61 1,71 1,91 2,12 2,32 2,62 2,91 3,11
  48 - - - - - 1,16 1,382 1,61 1,72 1,83 2,05 2,27 2,48 2,81 3,11 3,33
  50 - - - - - 1,21 1,44 1,68 1,79 1,91 2,14 2,37 2,59 2,93 3,25 3,48
  53 - - - - - 1,28 1,53 1,78 1,9 2,03 2,27 2,51 2,76 3,11 3,46 3,7
  56 - - - - - 1,36 1,62 1,89 2,02 2,15 2,4 2,66 2,92 3,3 3,66 3,92
  60 - - - - - 1,46 1,74 2,02 2,16 2,31 2,58 2,86 3,13 3,55 3,94 4,22
  63 - - - - - 1,53 1,83 2,13 2,27 2,42 2,71 3,01 3,3 3,72 4,15 4,44
  65 - - - - - 1,58 1,89 2,2 2,35 2,5 2,8 3,11 3,4 3,85 4,29 4,59
  70 - - - - - 1,7 2,03 2,37 2,53 2,7 3,02 3,35 3,68 4,16 4,63 4,96

  sibmettorg.ru

  Труба из нержавеющей стали 12х18н10т, 10х17н13м2т (бесшовные, элетросварные, толстостенные, тонкостенные)

  Вы здесь

  » »

  Труба нержавеющая

    Предлагаемый вид металлопроката: нержавеющая труба. Марка продукции: 12х18н10т, 10х17н13м2т , aisi 321.  —матовая, светлая или темная , имеются толстостенные, тонкостенные, цельнотянутые (бесшовные) и электросварные нержавеющие трубы. Предлагаемая труба из нержавеющей стали соответствует ГОСТ 9940-81, 9941-81, 14162-79. Представленный прокат отечественного производства, если в характеристиках продукта не указано иное.

  Перечень позиций нержавеющей трубы на складе актуален на 24.04.18 г.

  Страница 1 2 3 4

  Размер, мм Марка Вес, кг Хар-ки Длина, м Цена,р/кг с НДС
  89x8 12х18н10т 99   1.3-2,74 460
  89x9 12х18н10т 137   1.6-6.01 460
  89х9-10 12х18н10т 16 темн 0.84 460
  89х12 12х18н10т 800   1,5 460
  89х13 12х18н10т 52   0,98+1,13 460
  89х14 12х18н10т 772 темн около 1 м 500
  89х14 10х17н13м2т 155   5,92 800
  90x2 12х18н10т 26   1.11 500
  90х3 12х18н10т 339   3-8 460
  90х4,5 12х18н10т 320 осветл 6,5 500
  90х5,5 12х18н10т 18   1,55 460
  90х12 12х18н10т 655   1,5-2 460
  95х5 12х18н10т 1514 св 1,9-3,45 460
  95х7 12х18н10т 250   1,83-2,74 460
  95х7,5 12х18н10т 19   1,15 460
  95х8 фото 12х18н10т 1287 темн, св 1,34-4.5 460
  95х9 12х18н10т 4281 светл 3,6-5,28 460
  95х9-10 12х18н10т 48 светл 2,36 460
  95х10 12х18н10т 696 св 1-2,43 460
  95х10 10х17н13м2т 126 осв 2,94+2,99 750
  95х11 12х18н10т 140   3,02+3,02 460
  95х12 12х18н10т 94 темн 2,1+1,62 460
  95х13 12х18н10т 69   1,29 460
  97х1,5 12х18н10т 43   3,07 460
  99х22 12х18н10т 45   1,06 500
  100х2 фото 12х18н10т 537 осветл 5 460
  100х3 12х18н10т 76     460
  102х3 сварн 12х18н10т 178 осв 6,0 300
  102х3,5 сварн 12х18н10т 580   5-6 300
  102х5 фото 12х18н10т 2342   1.4-6 460
  102х5-6 12х18н10т 292   4 460
  102х6 12х18н10т 879   2,0-5,45 460
  102х7 10х23н18 166   5 650
  102х8 20х23н18 98     650
  102х8 12х18н10т 40 осв 1,98 460
  102х9 12х18н10т 390 темн 2,45-3,72 460
  102х10 12х18н10т 24   1,04 460
  102х14 12х18н10т 27   0,88 460
  102х15 12х18н10т 181   2,77+2,77 500
  102х16 12х18н10т 34 темн 1,12 500
  102х16 08х17н15м3т 29 темн, марк 0,85 650
  102х18 12х18н10т 800 темн, осветл 0,5-3 500/460
  105х3 / пр/ 12х18н10т 552 осв нов 3-4,5 460
  105х5 12х18н10т 46 темн 3,7 460
  105х7 12х18н10т 21 св 1,51 460
  105х12 12х18н10т 56   1 460
  105х14 12х18н10т 31   1.71 460
  106х9 12х18н10т 26 св 1,17 460
  106х12 12х18н10т 85 3 шт 1 460
  106х13 12х18н10т 91 3 шт 1 460
  107х12 12х18н10т 57 2 шт  1 460
  107х13 12х18н10т 92 3 шт 1 460
  107х14 12х18н10т 32   1 460
  108х4 12х18н10т 405 темн, освет 1,91-5,51 460
  108х4,5 12х18н10т 493   2-3 460
  108х5 12х18н10т 2465   1,6-5.37 460/500
  108х5.5 12х18н10т 662   2-3 380
  108х5 - 6 10х17н13м2т 943 св 3 700
  108х6 12х18н10т 600 св, тем 1,69-6 460
  108х6 фото 10х17н13м2т 2733 св, темн 3,26-6 700
  108х7 08х18н10т 80   4,5 500
  108х8 фото 12х18н10т 1829 св, темн 1,92-6 460
  108х9 12х18н10т 682 темн, св 1,2-2,9 460
  108х10 12х18н10т 399 св 1,18-5 460
  108х12 08/12х18н10т 429   1,59-2,98 460
  108х14 12х18н10т 118   1,12+1,2+1,28 500
  108х16 12х18н10т 340 темн 3,5 500
  108х18 12х18н10т 1157 темн 4-5 500
  112х10 12х18н10т 170 светл 1,5-2,0 460
  112х14 12х18н10т 51 темн 0,74 460
  113х10 12х18н10т 1516   1,5 460
  114х3 12х18н10т 34 светл 4.08 460
  114х4 12х18н10т 296   6 460
  114х5 фото 12х18н10т 2697   1,89-5 460
  114х5,5 12х18н10т 332   2,46-3,19 460
  114х6 12х18н10т 2408 темн 4-5 460
  114х7 12х18н10т 48 темн 2,56 460
  114х8 12х18н10т 2880 темн 6-7 500
  114х9 12х18н10т 73   3,08 460
  114х10 12х18н10т 626 св около 6 500
  114х10 12х18н10т 1251   1,5-3 460
  114х10,5-11 12х18н10т 1362 св+темн 4,5-5 500
  114х11 12х18н10т 298 осветл 1,23-3,5 500
  114х11,5 12х18н10т 59 осв 2 500
  114х12 12х18н10т 778   0,82-2,5 500
  114х15-16 10х17н13м2т 141 темн 3,55 800
  114х20 фото 10х17н13м2т 934 светл 5,5-5,6, 5 шт 800
  114х22 12х18н10т 312 темн 0,6-1,9 500
  120х13 12х18н10т 66 темн 1,9 500
  121х5 фото 12х18н10т 732 светл 5-7,26 500
  121х11 12х18н10т 583 темн 4 500
  121х14 12х18н10т 70   0.88 500
  125х10 12х18н10т 1630 св 3,5 500
  125х16 12х18н10т 89 светл 2,02+2,03 460
  127х6 12х18н10т 550 темн 2.45-7,08 500/460
  127х8 12х18н10т 200 темн 4-5 500
  127х8 фото 10х17н13м2т 215 св 4,4+4,6 750
  127х10 фото 12х18н10т 4300 темн, осв 2,8-4,5 460
  127х11 12х18н10т 296 св нов с фаск 3,5-3,45 500
  127х12 12х18н10т 48   1,45 460
  127х13 12х18н10т 33 темн 0,9 460
  127х13 12х18н10т 950   4,46-5,5 500
  127х14 12х18н10т 542 темн 0,86-4,76 460/500

  127х15

  12х18н10т 214 светл   460/500
  127х15-16 12х18н10т 650 темн 3-4,4 500
  127х17 12х18н10т 194   4,15 500
  127х22 12х18н10т 40   0,4+0,3 500
  130х13 12х18н10т 120 темн 2,98 460
  131х14 12х18н10т 28 св 0,74 460
  133х4 12х18н10т 88   2.85+3.99 460
  133х5 12х18н10т 1468 св 2-6 460
  133х6 12х18н10т 132     380
  133х6 12х18н10т 3400 св, темн 2-7 460
  133х6 10х17н13м2т 352 темн 5,65+6.5 750
  133х8 12х18н0т 41   1,65 460
  133х9  фото 10х17н13м2т 167   6,49 750
  133х10 фото  12х18н10т 432   6  500
  133х10 12х18н10т 694   6,02 460
  133х11 12х18н10т 38 осв 1,17 460
  133х12 12х18н10т 228 темн 0,74-1,67 460
  133х13 12х18н10т 43   0,96+1 460
  133х13-14 12х18н10т 36   0,96 460
  133х14 12х18н10т 35   0,84 460
  133х14 12х18н10т 1669 св 1,2-4,52 500
  133х14 12х13 167 темн 4 180
  133х15 12х18н10т 103     460/500
  133х16 12х18н10т 108   2,08 500
  133х17 12х18н10т 112   2,1 500
  133х23 10х17н13м2т 244 темн 3,75 800
  140х2 сварн 12х18н10т 266 светл 6,0 300
  140х3 12х18н10т 16   1,52 460
  140х5 фото 12х18н10т 1582 светл 6,01 460
  140х6 фото 12х18н10т 776 св- темн 2,5-7,5 460
  140х7 12х18н10т 52   2,24 460
  140х8 12х18н10т 1384 темн, светл 1,62-4,78 460
  140х9 10х17н13м2т 519 темн 5,6-6,2 800
  140х9 12х18н10т 82 осветл 1,75 460
  140х10 10х17н13м2т 101 темн 3,11 800
  140х14 12х18н10т 80   1,8 460
  140х16 фото 12х18н10т 151     460
  140х16 10х17н13м2т 243 темн 4,85 800
  140х17 10х17н13м2т 217 темн 4,29 800
  140х19 фото 12х18н10т 1390 светл   500
  140х20 12х18н10т 5161 темн 0,5-5 500
  140х20-19 12х18н10т 368 осветл 2-3 500
  140х24 12х18н10т 122   1 500
  141х2,8 сварн 03х17н13м2 222 импорт 6 400
  141х10 /р/ 12х13 178 темн 5,62 180
  142х8 10х23н18 124 темн 4,52 650
  142х8 12х18н10т 128     460
  145х15 12х18н10т 38 темн 0,8 460
  146х8 12х18н10т 950 темн 6,5-7,5 500
  146х9 12х18н10т 52 темн 1,7 460
  146х10 12х18н10т 3278 темн 4,5-6 460
  146х23-24 10х17н13м2т 548 темн 3,66+4,11 800
  146х23-24 12х18н10т 22   1,5 460
  147х14 фото 08х18н10т 226 темн 4,85 500
  147х15 12х18н10т 173 светл около 3,5 м 500
  149х5 12х18н10т 33   1,86 460
  150х10 12х18н10т 740   7 460
  152х4 12х18н10т 708   4-5 460
  152х6 фото 12х18н10т 1372 темн 1,7-6,96 460/500
  152х7 12х18н10т 301 темн 2,92-4,7 460/500
  152х8 15х5м 3000   6-8 120
  152х8 12х18н10т 1100   1,5-3 460
  152х8 20х23н18 60   2,07 650
  152х7,5-8 фото 20х23н18 183 темн 1,7-2,8 650
  152х8,5 20х23н18 139 темн 4,7 650
  152х9 08х18н10т 252     460
  152х10 12х18н10т 692 св 2,3-4,14 460
  152x10 20х23н18 100   2,82 650
  152х14 12х18н10т 1682 св 5,5-6,0 460
  152х25 12х18н10т 2874   4,9-5,5 600

  Страница 1 2 3 4

  Примечание:

  Цена на нержавеющую трубу указана с учетом НДС. Наличие продукции на складе уточняйте по телефону +7(495)7912460,  +7(495)9679546. Вся труба из нержавеющей стали имеет сертификаты. При заказе большой партии продукции возможны скидки, обсуждается в индивидуальном порядке.

  Краткая информация по нержавеющей трубе:

  Нержавеющая труба 12х18н10т используется для прокладки внешних и внутренних трубопроводов в бытовом хозяйстве и производстве. Широкое применение труба из нержавеющей стали нашла в пищевой промышленности, поскольку является одним из самых гигиеничных и устойчивых к коррозии металлов. Такими же гигиеническими свойствами обладает титановый прокат. Бесшовные нержавеющие трубы oчень вaжны тaм, где нужна стoйкoсть прoтив коррозии, пoэтoму oни ширoкo применяются в нaружнoм oфoрмлении здaний. Электрoсварные круглые трубы из нержавеющей стали применяются для прoклaдки магистральных теплoвых сетей, благoдаря пoвышенным эксплуатациoнным характеристикам oни также испoльзуются для транспoртирoвки газа, нефти и нефтепрoдуктoв. Так же нержавеющую трубу использую в дизайнерском оформлении и бытовых аксессуарах для кухонь.

  Нержавеющая труба основной вид продукции поставляемой компанией Новьсталь. Труба круглая матовая – самый распространенный класс нержавеющих труб с необработанной поверхностью. Она проще в изготовлнии, поэтому имеет низкую себестоимость. На нашем складе трубы различного типа изготовления (электросварная и бесшовная труба из нержавеющей стали).

  ooo-novstal.ru